Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelliler Koordinasyon Birimi