Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma linki

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan gelen 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı  resmi yazıya istinaden Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Belirtilen karar doğrultusunda, öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin alınabileceği bir ekran tasarlanmıştır.


http://ubys.comu.edu.tr:81/KayitDondurma/Index