Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi