Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelliler Koordinasyon Birimi

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak. Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programları düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak.

Karşılaşılabilecek engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri bilmek ve sorunlara uzlaşmacı şekilde çözüm önerileri oluşturmak. Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak. Ayrıca üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personeli engellilik konusunda bilgilendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Üniversitemizi engelli öğrenciler için tercih sebebi haline getirmektir
 

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikli hedeflerimiz şunlardır:
 

 • Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencileri tespit etmek.

 • Engelli öğrencilerin istekleri ve karşılaştıkları sorunları belirlemek.

 • Üniversitemizde her türlü engel grubundan öğrencilere destek olmak.

 • Mimari alanda üniversitemizin eksiklerini belirlemek.

 • Üniversitemizde engelli öğrencilere özürlü haklarından yararlanma bilincini oluşturmak.

 • Yeni gelen engelli öğrencilere kampüs içinde oryantasyonu sağlamak.

 • Üniversitemizde aktif şekilde okuyan engelli öğrencilerle yüz yüze görüşmeler sağlamak.

 • Üniversitemizde engelli öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar konusunda gerçekçi olmak ve çözümleri önemli ve öncelikli olarak değerlendirmek.

 • Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin de konuyla ilgili duyarlılıklarını artırmak.

 • Diğer üniversitelerde bulunan engelli birimleri ile iletişimde olmak.

 • Engelli öğrencilerin öğrenim sürecini anlamlı hale getirmek.